Zarządy Huty Pokój i Węglokoksu S.A. oraz przedstawiciele działających na terenie Huty Związków Zawodowych podpisały porozumienie ramowe dotyczące przyszłości zakładu.  Strony porozumienia zobowiązały się do współpracy i współdziałania w celu restrukturyzacji działalności Huty oraz jej zadłużenia. Porozumienie podpisano w obecności wiceministra energii Adama Gawędy oraz reprezentującej Radę Mista w Rudzie Śląskiej Doroty Tobiszowskiej.

 

To początek nowej, poważnej i - jak sądzę - stabilnej drogi dla Huty Pokój, która od wielu lat była w bardzo trudnej sytuacji i generowała straty. Obiecałem, że wraz z zarządami będziemy szukali dobrego rozwiązania dla Huty Pokój, tak żeby ustabilizować jej produkcję. Podpisane dzisiaj porozumienie zobowiązuje zarządy do wypracowania biznesplanu i do odbudowania rynku zbytu, bo to jest podstawą działalności każdej firmy - powiedział wiceminister Adam Gawęda.

 

  

 

Zobowiązania wobec banków wynoszą 51 milionów złotych, a wobec Węglokoksu ponad 170 milionów złotych. Te długi to efekt wielu lat nawarstwiających się problemów, w szczególności coraz trudniejszej sytuacji na europejskim rynku stali. Plan restrukturyzacji, zakłada przede wszystkim przeniesienie zakładów produkcyjnych - Stalprofile i Walcownia – do nowoutworzonej spółki „Huta Pokój Profile”. Wszystkie udziały nowej spółki, w ramach częściowego potrącenia wierzytelności nabyć ma Węglokoks S.A. Dzięki takiemu rozwiązaniu Huta zostanie znacznie oddłużona, utrzymana zostanie ciągłość produkcji, a miejsca pracy uratowane.

 

Jesteśmy na początku drogi, której celem i założeniem jest spowodowanie, żeby w ramach tych aktywów, które posiadamy, przy odpowiednim planie inwestycyjnym, w perspektywie kilku lat w Rudzie Śląskiej funkcjonował podmiot nie tylko dający miejsca pracy, ale też zarabiający pieniądze - mówił prezes Węglokoksu S.A. Tomasz Heryszek. Podkreślił, że hutnictwo jest ważnym segmentem działania grupy kapitałowej Węglokoksu. 

 

 

Uwzględniając efekt synergii z innymi podmiotami wchodzącymi w skład naszej grupy kapitałowej widzimy możliwość rentownej działalności Huty Pokój Profile. Warunkiem jest przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, których zakres został zaakceptowany przez stronę społeczną Huty. Związki Zawodowe są ważnym partnerem w tym procesie. W trosce o przyszłość Huty Pokój widzą konieczność pilnych działań. Zobowiązaliśmy się, by wszystkie działania podejmowane były w atmosferze współpracy, ze szczególnym poszanowaniem praw pracowniczych – dodał Paweł Cyz, rzecznik Węglokoksu S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

media